Υποβολή Προτάσεων

H διαδικασία υποβολής προτάσεων για τις 'Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ 2016’ για το Τμήμα Περιβάλλοντος ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00.
H διαδικασία υποβολής προτάσεων για τις 'Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ 2016’ για τα Τμήματα Επιστημών της Θάλασσας και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ολοκληρώθηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2016!